Artykuły

WSZYSTKIE ZDJĘCIA OBEJRZYSZ NA NASZYM FACEBOOKU KLIKAJĄC TUTAJ.

 

POSZCZEGÓLNE GALERIE:

NEW! PODSUMOWANIE SEZONU 2018/2019 GRUP DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH SFERY TAŃCA

 ŚWIĄTECZNE POKAZY GRUP DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH SFERY TAŃCA 2018

OBÓZ LIPOWY MOST SIERPIEŃ'2018

RELACJA Z WAKACYNEJ AKADEMI DOBREJ ZABAWY SFERY TAŃCA LATO'2018

PODSUMOWANIE SEZONU 2017/2018 GRUP DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH- FILMIIK

 ZIMOWA AKADEMIA DOBREJ ZABAWY FOTOFILMIKI Z I ORAZ II TURNUSU

 ŚWIĄTECZNE POKAZY GRUP DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH 2017- FILMIK

 

JUMP4FIT- DESPASITO- FILMIK

 PODSUMOWANIE SEZONU 2016/2017 GRUP DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH-FILMIK

RELACJA Z ZIMOWISKA 2017 TURNUS I ORAZ II

ŚWIĄTECZNE POKAZY GRUP DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH 2016- FILMIK

 PRZYGOTOWANIA DO POKAZÓW ŚWIĄTECZNYCH 2016 -FILMIK

 ŚWIĄTECZNE TRAMPOLINY- FILMIK

6 URODZINY SFERY TAŃCA- DZIEŃ OTWARTY WRZESIEŃ 2016

OBÓZ LATO OLECKO'2016

PODSUMOWANIE SEZONU GRUP DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH 2015/2016

ZIMOWA AKADEMIA TAŃCA FERIE 2016 I TURNUS

ZIMOWA AKADEMIA TAŃCA FERIE 2016 II TURNUS

 

ŚWIĄTECZNE POKAZY GRUP DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH 2015

5 URODZINY SFERY TAŃCA KLUBOGALERIA SKRZYPIĄCY TAPCZAN 2015

PODSUMOWANIE SEZONU POKAZY GRUP DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH 2015

NASZE STUDIO RYSKA 1 BUDYNEK E BIAŁYSTOK

 

POKAZY GRUP DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH 2014 SPODKI

OBÓZ LATO 2014 MROZY

WARSZTATY AZONTO & DANCEHALL

WARSZTATY DANCEHALL Z KASIĄ JUKOWSKĄ

FERIE ZIMOWE 2014

 

OBÓZ LATO 2013 OLECKO

3 URODZINY SFERY TAŃCA KLUB FAMA 2013 CZEŚĆ I

3 URODZINY SFERY TAŃCA KLUB FAMA 2013 CZEŚĆ II

PODSUMOWANIE SEZONU- POKAZY GRUP DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH 2013

FERIE ZIMOWE 2013 TURNUS I

FERIE ZIMOWE 2013 TURNUS II

OBÓZ LATO 2012 ŻABINKA

2 URODZINY SFERY TAŃCA KLUB FAMA 2012

FERIE ZIMOWE 2012

 

WARSZTATY Z AGATI BEST CREW 

WARSZTATY Z RAFAŁEM KABU KABUNGWE

ZIMOWE POKAZY GRUP DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH 2011

HALLOWEEN PARTY 2011

OBÓZ LATO 2011 SERWY

DNI OTWARTE 2011

 

OBÓZ LATO 2010 OLECKO

ZIMOWE POKAZY GRUP DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH 2010

NASZE POCZĄTKI 2009

REGULAMIN SFERY TAŃCA

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma SFERA EWELINA WIĘCEK-POŻARSKA (dalej „SFERA TAŃCA”) ul. Jodłowa 3a/81 16-001 Ignatki Osiedle , z siedzibą przy ul. Wasilkowska 1, Białystok, powiat białostocki, woj. Podlaskie działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności SFERA TAŃCA organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.sferatanca.pl

2. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez SFERĘ TAŃCA oraz korzystanie z usług dostarczanych przez SFERĘ TAŃCA jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

 

§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA

1. Na kurs tańca prowadzony przez SFERĘ TAŃCA mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).

2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na trzy sposoby:

2.1. osobiście w recepcji SFERY TAŃCA ul. Wasilkowska 1 w Białymstoku,

2.2. telefonicznie (w godzinach otwarcia recepcji),

2.3. wysyłając wiadomość e-mail.

3. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty, w ciągu 24 godzin od momentu zapisu, za:

3.1. wybrany pakiet lekcji indywidualnych  albo karnet na zajęcia grupowe,

3.2. zadatek w wysokości opłaty za pojedyncze zajęcia.

4. Zadatek jest opłatą za pierwsze zajęcia; opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.sferatanca.pl  i dostępnym w siedzibie SFERY TAŃCA.

5. Osoby, które zapisały się na zajęcia, ale nie dokonały wpłaty zgodnie z §2 punktem 2 Regulaminu, są usuwane z listy.

6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat.

7. W przypadku gdy Kursant, który wpłacił zadatek, nie stawi się na pierwszych zajęciach i nie zgłosi swojej nieobecności na zajęciach minimum z 24 godzinnym wyprzedzeniem , SFERA TAŃCA ma prawo odmówić zwrotu wpłaconego zadatku oraz usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania.

8. W momencie gdy data rozpoczęcia danego Kursu nie jest jeszcze znana, SFERA TAŃCA poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.

 

§3 OPŁATY 

1. Aby uczestniczyć w zajęciach trzeba uiścić jednorazową opłatę wpisową w wysokości 25zł oraz opłatę miesięczną zgodnie z cennikiem SFERY TAŃCA.

2. Opłat za wpisowe, zadatek, pakiety lekcji indywidualnych lub karnety na wybrane zajęcia można dokonać w następujące sposoby:

2.1. osobiście, w recepcji szkoły, gotówką lub kartą płatniczą,

2.2. przelew na konto bankowe MBANK 16 1140 2004 0000 3802 7891 2028

3. Kursant na możliwość wyboru karnetu na zajęcia grupowe:

3.1. Karnet elastyczny- ważny przez 30 dni od dnia zakupu, dzięki któremu mamy możliwość uczestniczyć w różnych zajęciach.

3.2. Karnet docelowy- ważny od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca, wykupiony na konkretny rodzaj zajęć.

4. Kursant po opłaceniu wyłącznie zadatku (opłata za pierwsze zajęcia kursu) ma możliwość dokonania dopłaty do pakietu lub karnetu, tylko w dniu pierwszych zajęć danej grupy. Później wykonanie dopłaty nie jest możliwe.

5. Osoby, które chciałyby otrzymać rachunek proszone są o przesłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiony rachunek lub o zgłoszenie tego faktu w recepcji do 7 dni po dokonaniu opłaty.

6. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Kursant ma obowiązek podać w jego tytule swoje imię i nazwisko, rodzaj oraz dzień i godzinę zajęć. W przypadku braku wymaganych danych SFERA TAŃCA nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.

7. Kursant każdorazowo wnosząc opłatę w recepcji powinien zgłosić chęć skorzystania z wybranej zniżki przed zaksięgowaniem wpłaty przez Recepcjonistkę. Po wprowadzeniu opłaty do systemu udzielenie zniżki jest niemożliwe.

8. Chcąc skorzystać ze zniżki Kursant ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania z wybranej zniżki.

9. Zniżki i promocje nie łączą się.

10. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie www.sferatanca.pl

 

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 

1. SFERA TAŃCA zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym sezonie.

2. W przypadku choroby instruktora lub innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się instruktora na zajęcia SFERA TAŃCA zapewnia zastępstwo. W szczególnych przypadkach SFERA TAŃCA zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.

3. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na sali, a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty w recepcji SFERY TAŃCA może powrócić na salę i kontynuować zajęcia.

4. Zgłoszenia nieobecności można dokonać, najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć najpóźniej do godziny 20.00 dnia poprzedzającego zajęcia, w następujący sposób:

4.1. telefonicznie,

4.2. osobiście,

4.3. mailowo,

4.4. poprzez wiadomość sms (konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz zajęć na które zgłaszają Państwo nieobecność).

5. W przypadku zgłoszenia nieobecności minimum 24 godziny przed swoimi zajęciami, Kursant ma możliwość odrobienia zajęć w takiej ilości w jednym miesiącu, na jaką częstotliwość zajęć ma wykupiony karnet. W przypadku nieobecności na ostatnich zajęciach w miesiącu, zajęcia należy odrobić w ciągu 2 tygodni od nieobecności. Zajęcia mogą być odrobione jedynie z inną, dowolnie wybraną grupą pod warunkiem, że nie jest to grupa Kursanta .Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia lub  następny miesiąc.

6. Kursant ma obowiązek powiadomić SFERĘ TAŃCA o terminie i grupie, w której zajęcia będą odrabiane.

7. Nieobecności w danym miesiącu muszą zostać odrobione w tym samym miesiącu. Nie ma możliwości przeniesienia odrabiania zajęć na nowy miesiąc.

8. Jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona.

9. Opłata za zajęcia nieodrobione w ciągu dwóch tygodni nie jest zwracana.

10. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z sali i szkoły.

11. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie SFERY TAŃCA, bez pisemnej zgody jej kierownictwa, jest zabronione.

 

§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ i ZASTĘPSTWA 

1.SFERA TAŃCA powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie.

2. SFERA TAŃCA zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:

2.1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;

2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.

3. W przypadku rozwiązania grupy, SFERA TAŃCA zwraca wpłacone opłaty, umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca.

4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, SFERA TAŃCA organizuje zastępstwo lub w wyjątkowych sytuacjach odwołuje zajęcia i wyznacza termin do ich odrobienia.

5. SFERA TAŃCA zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:

5.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;

5.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;

6. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z §5 punktem 5, SFERA TAŃCA daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.

 

§6 ZWROTY 

1. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez Kursanta.

2. Zwrot wpłaconych opłat w przypadku płatności kartą płatniczą  może być zrealizowany na dwa sposoby, zgodnie z życzeniem Kursanta zgłoszonym we wniosku:

2.1. gotówką, w placówce SFERY TAŃCA,

2.2. przelewem na wskazane konto.

3. Wniosek jest weryfikowany przez SFERĘ TAŃCA i Kursant zostaje poinformowany o możliwości odebrania zwrotu.

4. SFERA TAŃCA nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Kursanta.

5. W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała jak złamanie lub zwichnięcie, kursant ma prawo zawiesić karnet na okres maksymalnie 3 miesięcy lub może wnioskować o zwrot 100% wartości pozostałych do wykorzystania zajęć. SFERA TAŃCA będzie wymagać udokumentowania takiej sytuacji. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

§7 BEZPIECZEŃSTWO

1. SFERA TAŃCA nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków.

2. Uczestnik zajęć w SFERZE TAŃCA może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana.

5. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja.

6. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, SFERA TAŃCA nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. Wartościowe rzeczy może oddać do depozytu w recepcji. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję.

7. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.

8. Osoba zapisująca się na kurs powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.

 

§8 OCHRONA PRYWATNOŚCI 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest SFERA TAŃCA. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SFERĘ TAŃCA dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez SFERĘ TAŃCA Kursant, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez SFERĘ TAŃCA.

 

§9 REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do SFERY TAŃCA na wskazany adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu tańca, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

 

§10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej SFERY TAŃCA (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody SFERY TAŃCA.

 

§11 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi SFERĘ TAŃCA powstałe w wyniku jego działania.

2. Na terenie SFERY TAŃCA obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

3. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach.

4. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia i instruktor.

5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą recepcji Szkoły.

6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Twerk jest to styl tańca przeznaczony dla kobiet. Polega on na rytmicznym potrząsaniu pośladków w różnych pozycjach. Styl ten wykształcił się niedawno, jednak zyskał ogromną popularność na całym świecie. Na zajęciach z twerku panie mogą poczuć się bardzo kobieco i seksownie, a także mogą poprawić swoją samoocenę i pewność siebie. Ten styl przeznaczony jest dla kobiet o każdym rozmiarze.

Zajęcia z twerku zaczyna się ogólną rozgrzewką całego ciała, a następnie przechodzi się do ćwiczeń wzmacniających, głównie na pośladki, uda, brzuch i ręce. Takie ćwiczenia nie są wymagane, ale z pewnością ułatwiają późniejsze wykonywanie ruchów. Na zajęciach z twerku głównie szlifuje się technikę, czyli potrząsanie pośladków w górę i w dół w różnych pozycjach. Podstawową pozycją jest pozycja przykucnięta z rękoma opartymi na udach.
Po rozgrzewce i ewentualnym wzmacnianiu, najczęściej przechodzi się do choreografii przygotowanej wcześniej przez instruktora. Układy z takiego stylu polegają na wykonywaniu połączonych ze sobą ruchów twerkowych, odpowiednio dopasowanych do akcentów w muzyce oraz o odpowiedniej pozycji i tempie poruszania. Zajęcia zazwyczaj mają określone typy zaawansowania. Jeżeli chcemy rozpocząć naukę tego stylu najlepiej zapisać się na zajęcia na poziomie początkującym, gdzie instruktor uczy techniki od podstaw. Zajęcia na wyższym poziomie oznaczają wykonywanie trudniejszych ruchów i choreografii.


 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:

Wtorki godz. 20.30 gr. otwarta

Prowadzenie: Aga Morko

SFERA RODZICA

MIEJSCE, W KTÓRYM RODZICE MOGĄ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ZASTĘPSTWACH, ODWOŁANYCH ZAJĘCIACH ORAZ ZEBRANIACH.


 

 

-DRODZY RODZICE! PAMIĘTAJMY O WPŁATACH NA ŚWIĄTECZNE POKAZY DO KOŃCA LISTOPADA W RECEPCJI STUDIA!

-W PRZYPADKU, GDY KTOŚ NIE BYŁ NA ZEBRANIU POWINIEN JAK NAJSZYBCIEJ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSTRUKTORAMI.


ZEBRANIA RODZICÓW:

TANECZNY MIX SŁODZIAKI - 26.X.15 LUB 28.X.2015 GODZ. 17.50

TANECZNY MIX MISIAKI - 27.X.15 LUB 29.X.15 GODZ. 18.20

BREAKDANCE KIDSY I BREAKDANCE LUKRU - 26.X.15 LUB 28.X.15 GODZ. 18.55

HIP-HOP NAJSY- 27.X.15 LUB 19.X.15 GODZ. 19.20

WSZYSTKIE ZEBRANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ NA SALI, GDZIE ĆWICZĄ DZIECI. PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE!

 


 

 


  


 

 


 

 

 


 

 


 

 

HAPPY HOUR- ZNAJDŹ SWOJĄ SZCZĘŚLIWĄ GODZINĘ. JEDYNA TAKĄ, KTÓRA PRZYNIESIE CI MNÓSTWO RADOŚCI,

A PRZEDE WSZYSTKIM BĘDZIE GODZINĄ TYLKO DLA CIEBIE!

 

Happy Hour to akcja Sfery Tańca, specjalnie przygotowana na potrzeby wszystkich,

którzy jeszcze nigdy nie mieli okazji skorzystać z wybranych zajęć i z jakiegoś powodu boją się

przyjść na stałe zajęcia lub martwią się o wydanie pieniędzy na coś, co być może im się nie spodoba.

 

HAPPY HOUR  to jedna godzina zajęć w specjalnej cenie w każdym tygodniu.

 

HAPPY HOUR to świetna zabawa w rytmie przyjemnej muzyki.

 

HAPPY HOUR to godzina tańca z najlepszym instruktorem.

 

HAPPY HOUR to okazja do poznania czegoś nowego i do zdobycia nowej pasji na całe lata!

 

ŚLEDŹ NAS ABY BYĆ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI NOWOŚCIAMI, RUSZAMY Z AKCJĄ, KTÓREJ NIE MOŻESZ PRZEGAPIĆ!

*oferta skierowana jest do osób, które wcześniej nie brały udziału w wyżej wymienionych zajęć w naszym studiu z tym instruktorem.

 ZAPOZNAJ SIĘ TEŻ Z NASZYMI POZOSTAŁYMI ZNIŻKAMI I PROMOCJAMI W ZAKŁADCE CENNIK!

 


 

 

SZKOŁA MUSICALOWA RYSKA 1 ZAPRASZA NA NABÓR NA SEZON 2017/2018!

PIERWSZE ZAJĘCIA: 7.X.2017

GODZINA: 9.00

GDZIE: ul. Ryska 1 Budynek E 

 

Serdecznie zapraszamy na nowy nabór do jedynej takiej szkoły w Białymstoku!

Tu w jednym miejscu odbywają się zajęcia za śpiewu, tańca i aktorstwa. 

Dodatkowo pokażemy jak walczyć z tremą, przełamać nieśmiałość i pozbyć się stresu związanego z występami na scenie. 

Podczas naszych zajęć uczniowie realizować będą specjalnie przygotowany materiał, który pozwoli im już w grudniu wystąpić po raz pierwszy w mini musicalu, a w czerwcu wziąć udział w spektaklu!

  

Zgłoszenia:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W zgłoszeniu prosimy podać:

-Imię i nazwisko uczestnika

-Numer kontaktowy do rodzica/opiekuna

-Datę urodzenia uczestnika

-Parę słów o zdobytym doświadczeniu z zakresu tańca/śpiewu/aktorstwa

 ZAPRASZAMY!


 

SZKOŁA MUSICALOWA RYSKA 1 TO PIERWSZE I JEDYNE TAKIE MIEJSCE W BIAŁYMSTOKU, IDEALNIE PRZYSTOSOWANE ABY PRZYGOTOWAĆ PROFESJONALNE DZIECI I MŁODZIEŻ NA PODBICIE TEATRALNYCH DESEK!

 

Tu w jednym miejscu pokażemy Ci jak wykorzystać swoje umiejętności, a także nauczymy Cię:

-ŚPIEWAĆ,

-TAŃCZYĆ,

-GRAĆ.

 

 

Na naszej powierzchni 360m2 znajdziesz dwie profesjonalne taneczne sale oraz aż cztery idealnie przygotowane pod zajęcia muzyczne, wokalnie, aktorskie.

 

 

Opracowaliśmy specjalny plan nauczania dopasowany do trzech grup wiekowych:

I: 7-10 lat

II: 11-15 lat

III: 16-19 lat

Uwzględniamy również zawsze połączenie grup  na poszczególne zajęcia, w celu integracji oraz przeprowadzenia specjalnych ćwiczeń gdzie różnice wynikające z wieku są dodatkowym atutem.

 

 

 

Zajęcia odbywać się będą w każdą SOBOTĘ , obejmować będą aż 4 godziny zajęć z zakresu:

- ŚPIEWU

-TAŃCA

-AKTORSTWA

 

 

 

Już teraz serdecznie zapraszamy na PRZESŁUCHANIA 27.II.2016!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. a wiadomości zwrotnej otrzymasz wszystkie szczegóły dotyczące samego przesłuchania oraz tego jak się do niego przygotować!

 

 

 

 

 

 

Zaglądaj też na nasz FanPage na Facebooku

SZKOŁA MUSICALOWA RYSKA 1 

gdzie na bieżąco pojawiać się będą informacje o nas .

 

KONTAKT:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

606 124 222 Sfera Tańca

535 612 288 Voc

ADRES: Ryska 1 budynek E Białystok

 

 

 

 

SZUKASZ MIEJSCA NA NIEZAPOMNIANE URODZINY SWOJEGO DZIECKA?

W TAKIM RAZIE ZAPRASZAMY DO NAS!

 

Nasze urodziny to przede wszystkim 2 godziny świetnej zabawy z naszymi animatorami!

W tym czasie dzieci spędzają czas na jednej z naszych sal, a rodzice mają udostępnione oddzielne miejsce idealne do spędzenia czasu oczekując na swoje pociechy.

 

Możemy zorganizować urodziny tematyczne:

-  Star Wars,

- Lego, 

- Nerf,

- Hawajska Przygoda,

- Akademia Tańca. 

 

KOSZT: 350zł!

Cena obejmuje 2h zabawy z animatorem dla grupy do 20 osób.

Przy większej ilości osób dopłata 100zł i obecność dodatkowego animatora. 

Istnieje możliwość zorganizowania 3h urodzin w cenie 450zł do 20 uczestników. 

Mamy również możliwość wynajmu samej sali w cenie 250zł/2h. 

 

*catering, talerzyki, sztućce, tort we własnym zakresie

 

REZERWACJA ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

606 124 222

 

 

TAK BAWILI SIĘ INNI: 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY!

 

 

 

 ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM REGULAMINEM-> KLIKNIJ TUTAJ


 

KARNET MIESIĘCZNY

Dokonując opłaty wykupujesz karnet na dany miesiąc, zajęcia należy wykorzystać podczas jego trwania na danych zajęciach. Niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc.

Decydując się na ten karnet masz możliwość "odrobienia zajęć" w takiej ilości w ciągu miesiąca na jaką częstotliwość zajęć jest wykupiony karnet. Warunkiem jest zgłoszenie nieobecności na zajęciach minimum 24h przed rozpoczęciem zajęć mailowo ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) lub sms-owo (606124222) podając swoje imię i nazwisko, rodzaj zajęć na jakie uczęszczamy i datę zajęć, na których się nie pojawimy. 

 

DZIECI I MŁODZIEŻ: 

SŁODZIAKI   CUKSY AKROBATYKA    KIDSY  NAJSY  

 TEENSY

JUMP4KIDS

   LUKRU  
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ KARNET MIESIĘCZNY  CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ KARNET MIESIĘCZNY CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ KARNET MIESIĘCZNY CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ KARNET MIESIĘCZNY CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ KARNET MIESIĘCZNY
JEDNORAZOWE WEJŚCIE  25 JEDNORAZOWE WEJŚCIE  30 JEDNORAZOWE WEJŚCIE   30 JEDNORAZOWE WEJŚCIE  30 JEDNORAZOWE WEJŚCIE   40
1 x w TYGODNIU   70 1 x w TYGODNIU    80 1 x w TYGODNIU    80 1 x w TYGODNIU    80 1 x w TYGODNIU    100
2 x w TYGODNIU   110 2 x w TYGODNIU    120 2 x w TYGODNIU    120 2 x w TYGODNIU    120 2 x w TYGODNIU    150
        3 x w TYGODNIU    150 3 x w TYGODNIU    150 3 x w TYGODNIU    190

  

 ZAJĘCIA SOLO:

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ JEDNORAZOWE WEJŚCIE 1 x W TYGODNIU  2 x W TYGODNIU 3 x w TYGODNIU  4 x w TYGODNIU  KARNET OPEN 
KARNET MIESIĘCZNY  30 90 130 160 180 210

 

ZAJĘCIA W PARACH:

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ JEDNORAZOWE WEJŚCIE 1 x W TYGODNIU  2 x W TYGODNIU
KARNET MIESIĘCZNY  25/OS 170 / PARA 250 / PARA

 

UWAGA!

 Wpłaty za następny miesiąc dokonujemy na ostatnich zajęciach bieżącego miesiąca!

 


 

KARNET ELASTYCZNY:

Idealny będzie dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na regularne uczęszczanie na zajęcia, a z tym karnetem mogą  je dowolnie dopasować i w ten sposób dostosować dni i godziny zajęć do swoich obowiązków.

Karnet ten wykupujemy na konkretną ilość wejść i możemy je wykorzystać na dowolnych zajęciach w ciągu 30 dni od dnia zakupu karnetu. Przy tym karnecie nie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsca. 

ILOŚĆ WEJŚĆ  KOSZT KARNETU
4 wejścia 100
8 wejść 150
12 wejść 190
KARNET OPEN 210

 


 CENNIK LEKCJI INDYWIDUALNYCH ORAZ LEKCJI PIERWSZEGO TAŃCA -> KLIKNIJ TUTAJ

 


 

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW Z OPŁATĄ PROSIMY
O KONTAKT W CELU REZERWACJI MIEJSCA NA ZAJĘCIA.

NIE DOKONUJEMY ZWROTÓW OPŁATY W TRAKCIE TRWANIA MIESIĄCA.

 


 

AKCEPTUJEMY KARTY:

 

 


GRUPY ZORGANIZOWANE:
Cena ustalana jest w zależności od ilości osób, oraz ilości zajęć.
Szczegółowe informacje Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w biurze przy ul. Wasilkowska 1 Białystok
 

POKAZY TAŃCA: Cena ustalana jest w zależności od czasu trwania pokazu,
ilości tancerzy, ilości wyjść.
Szczegółowe informacje Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w biurze przy ul. Wasilkowska 1 Białystok

WYNAJEM SAL:
Cena ustalana jest w zależności od okoliczności,
na które sala jest wynajmowana (zajęcia indywidualne, treningi, warsztaty, imprezy okolicznościowe, bankiety itp.). 
Szczegółowe informacje Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w biurze przy ul. Wasilkowska 1 Białystok


 


 


 

GRAFIK ZAJĘĆ OD 31.08.2020

 

PONIEDZIAŁEK

O KTÓREJ? JAKIE ZAJĘCIA? DLA KOGO? KTO PROWADZI CZY SĄ MIEJSCA?
17.00-17.45 TANECZNY MIX SŁODZIAKI  2-4 LATKI  WIKTORIA   TRWAJĄ ZAPISY!
17.00-17.45 JUMP4FIT TRAMPOLINY  GRUPA OTWARTA ŁUKASZ TRWAJĄ ZAPISY!
17.50-18.45 BREAKDANCE KIDSY OD 6 LAT ŁUKASZ TRWAJĄ ZAPISY!
17.50-18.40 JUMP4FIT TRAMPOLINY GRUPA OTWARTA WIKTORIA TRWAJĄ ZAPISY!
18.55-20.10 BREAKDANCE LUKRU GRUPA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA ŁUKASZ TRWAJĄ ZAPISY!
19.00-19.55 ENERGETIC LATINO SOLO DOROŚLI ZAJĘCIA SOLO GRUPA OTWARTA EWELINA START 5.X'20 TRWAJĄ ZAPISY!
20.05-21.15 KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO  PARY GRUPA POCZĄTKUJĄCA  EWELINA START 5.X'20 TRWAJĄ ZAPISY!
20.15-21.05 JUMP4FIT TRAMPOLINY
GRUPA OTWARTA ŁUKASZ TRWAJĄ ZAPISY!

 

WTOREK

O KTÓREJ?  JAKIE ZAJĘCIA? DLA KOGO? KTO PROWADZI? CZY SĄ MIEJSCA?
17.00-17.55 AKROBATYKA  OD 7 LAT MATEUSZ TRWAJĄ ZAPISY!
17.00-17.55 TANECZNY MIX MISIAKI 4-6 LATKI WIKTORIA  TRWAJĄ ZAPISY!
18.05-19.00 TANECZNY MIX CUKSY 6-8 LATKI  WIKTORIA  TRWAJĄ ZAPISY!
18.05-19.00  HIP-HOP NAJSY 8-11 LATKI  MARTA TRWAJĄ ZAPISY!
19.10-20.05 HIP-HOP TEENSY OD 12 LAT  MARTA TRWAJĄ ZAPISY!
19.10-20.05 LATIN SEXY DANCE  PANIE, ZAJĘCIA SOLO, GRUPA OTWARTA  EWELINA  START 6.X'20 TRWAJĄ ZAPISY!
20.15-21.05 FIT & DANCE DOROŚLI ZAJĘCIA SOLO GRUPA OTWARTA EWELINA  START 6.X'20 TRWAJĄ ZAPISY!
20.15-21.05 JUMP4FIT TRAMPOLINY GRUPA OTWARTA  ŁUKASZ START 6.X'20 TRWAJĄ ZAPISY!
 
 
ŚRODA 
O KTÓREJ? JAKIE ZAJĘCIA? DLA KOGO? KTO PROWADZI CZY SĄ MIEJSCA?
17.00-17.45 TANECZNY MIX SŁODZIAKI  2-4 LATKI  WIKTORIA   TRWAJĄ ZAPISY!
17.00-17.45 JUMP4FIT TRAMPOLINY GRUPA OTWARTA ŁUKASZ TRWAJĄ ZAPISY!
17.50-18.45 BREAKDANCE KIDSY OD 6 LAT ŁUKASZ TRWAJĄ ZAPISY!
17.50-18.40 JUMP4FIT TRAMPOLINY GRUPA OTWARTA WIKTORIA TRWAJĄ ZAPISY!
18.55-20.10 BREAKDANCE LUKRU GRUPA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA ŁUKASZ TRWAJĄ ZAPISY!
19.00-19.55 ENERGETIC LATINO SOLO DOROŚLI ZAJĘCIA SOLO GRUPA OTWARTA EWELINA START 5.X'20 TRWAJĄ ZAPISY!
20.05-21.15 KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO  PARY GRUPA POCZĄTKUJĄCA  EWELINA START 5.X'20 TRWAJĄ ZAPISY!
20.15-21.05 JUMP4FIT TRAMPOLINY
GRUPA OTWARTA ŁUKASZ TRWAJĄ ZAPISY!
 
 
 CZWARTEK
 
O KTÓREJ?  JAKIE ZAJĘCIA? DLA KOGO? KTO PROWADZI? CZY SĄ MIEJSCA?
17.00-17.55 AKROBATYKA  OD 7 LAT MATEUSZ TRWAJĄ ZAPISY!
17.00-17.55 TANECZNY MIX MISIAKI 4-6 LATKI KAROLINA TRWAJĄ ZAPISY!
18.05-19.00 TANECZNY MIX CUKSY 6-8 LATKI  KAROLINA TRWAJĄ ZAPISY!
18.05-19.00  HIP-HOP NAJSY 8-11 LATKI  ŁUKASZ TRWAJĄ ZAPISY!
19.10-20.05 HIP-HOP TEENSY OD 12 LAT  ŁUKASZ TRWAJĄ ZAPISY!
19.10-20.00 JUMP4FIT TRAMPOLINY GRUPA OTWARTA  KAROLINA TRWAJĄ ZAPISY!
20.10-21.10 TANIEC UŻYTKOWY PARY, GRUPA POCZĄTKUJĄCA KAROLINA START 8.X'20 TRWAJĄ ZAPISY!
20.10-21.10 LEKCJE INDYWIDUALNE   EWELINA ZAPISY: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

 GRUPY DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE OZNACZONE KOLORAMI.

GRUPY DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY SĄ W KOLORZE GRANATOWYM.

 KOLOR CIEMNY FIOLET TO ZAJĘCIA DLA PAR.* Grupa Początkująca- Grupa dla osób rozpoczynających przygodę z tańcem.

** Grupa Średnio zaawansowana- Grupa dla osób, które na zajęcia uczęszczały minimum rok.

Grupa Otwarta - Do grupy dołączyć można w każdej chwili.

Grupa Zamknięta/Turniejowa- Grupa, do której można dołączyć poprzez nabór castingowy.

 


 

WOLNE MIEJSCA: w grupie są jeszcze wolne miejsca

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA: w grupie pozostały ostatnie 3-5 wolnych miejsc

TRWAJĄ ZAPISY: grupa jest w trakcie tworzenia, napisz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. i zarezerwuj sobie miejsce

 


  

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM REGULAMINEM-> KLIKNIJ TUTAJ

UWAGA!

1. SFERA TAŃCA zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym informować Państwa będziemy poprzez wysłanie informacji na wskazany wcześniej kontakt (e-mail lub telefon).
2. Jeżeli ilość osób w grupie jest mniejsza niż 10 SFERA TAŃCA
ma prawo odwołać zajęcia przedstawiając inne propozycje.
3. SFERA TAŃCA zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora
w trakcie trwania kursu z zachowaniem obowiązującego grafiku.

 


Face FanBox or LikeBoxSfera Tańca informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii przez Sferę Tańca lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information